Download algemene voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid  

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WOLF & BELT zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij WOLF & BELT zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 

Prijzen & kosten
 • Alle prijzen die op de website van WOLF & BELT staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
 • De verzendkosten bedragen €3,95 voor een brievenbus post en €6,95 per pakket. In de winkelwagen ziet u automatisch welke verzendkosten voor u van toepassing zijn. Passen al uw gewenste producten door de brievenbus dan is het brievenbus post, als u een of meerdere producten heeft die niet door brievenbus passen dan verzenden wij ze in een pakket. 
 • Als u meerdere pakketten bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk per pakket.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is WOLF & BELT bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 • Type- en drukfouten voorbehouden.
 

Leveringen
 • De levertijd bedraagt gemiddeld 3 werkdagen, mits op voorraad.
 • WOLF&BELT kan niet verantwoordelijk worden gehouden door eventuele voorraad fouten op de website.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, wordt u zo snel als mogelijk telefonisch of via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
 • WOLF & BELT is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL.
 • WOLF & BELT kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door PostNL. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
 • WOLF & BELT is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • WOLF & BELT betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van WOLF & BELT worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.
 • WOLF & BELT stuurt vanaf 2020 de producten op met zo min mogelijk plastic verpakkingen. We proberen de producten met uiterste zorg te verpakken en te versturen.


Betalingsmogelijkheden
 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL of Paypal en op verzoek via overboeking. WOLF & BELT accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank.
 • Bij betaling met Visa, MasterCard en Maestro behoudt WOLF & BELT zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.


Reclamatie & Retourneren 
 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. WOLF & BELT raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. WOLF & BELT zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door WOLF & BELT geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat WOLF & BELT er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door WOLF & BELT geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd mits ongedragen en ongebruikt en in de originele verpakking. Stuurt u alsjeblieft een e-mail waarin duidelijk omschreven word waarom u wilt ruilen / retourneren. Dan volgt de uitleg hoe u kunt retourneren vanzelf. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet WOLF & BELT de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. WOLF & BELT heeft altijd het recht om zelf te bepalen of de retournering aan de voorwaarden voldoet.
 • Wanneer de door WOLF & BELT afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken (producten) als geaccepteerd.
 • Sale artikelen of artikelen met korting mogen niet retour.
 

Aansprakelijkheid
 • Iedere aansprakelijkheid van WOLF & BELT, van het personeel en de producten van WOLF & BELT voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. WOLF & BELT is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • WOLF & BELT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van WOLF & BELT.
 • De aansprakelijkheid van WOLF & BELT is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WOLF & BELT, dan wel tussen WOLF & BELT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WOLF & BELT, is WOLF & BELT niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WOLF & BELT. 


Overmacht
 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van WOLF & BELT opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als WOLF & BELT het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij WOLF & BELT of bij de toeleveranciers van WOLF & BELT. 


Privacy
 • WOLF & BELT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 


Toepasselijk recht
 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.Bedrijfsgegevens
 
WOLF & BELT
KVK: 65766016
BTW: 856250806

Registrered at Gerard Doulaan 18, 1181WS Amstelveen